Hvad er FTP?

FTP er et begreb som man bruge omkring overførsel af filer fra en computer til en server på internettet. Forkortelsen står for File Transfer Protocol og er en standard til filoverførsel eller på engelsk file upload. Hvornår man skal bruge FTP Når man har en hjemmeside på en server et givent sted i verden har […]

Hvad er DNS?

Forklaring DNS står for Domain Name Server som er en service der fortæller hvilken IP et givent domæne benytter. Det er via denne IP at en browser herefter ved hvilken server som den skal forespørge efter et givent domæne som der indtastes i browseren. Man kan sige at DNS servere også er backbone for hele […]