Gennemtving een version af hjemmesiden med både www og https

SEO mæssigt kan der være fordele i kun at have een version af hjemmesiden indexseret

Hvorfor?

en hjemmeside kan have flere adresser afhængig af opsætning. Den kan være tilgængelig på http://eksempel.dk og http://www.eksempel.dk og det er ikke noget der betyder noget for brugeren af hjemmesiden.

Dog kan der være nogle SEO mæssige hensyn da Google i princippet opfatter dem som 2 forskellige hjemmesider og selv bestemmer hvilken der skal være i indexet. Det bør man tage kontrol over ved at opsætte det korrekt i .htaccess.

Her tvinger vi hjemmesiden til at kører www med https:

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://www.eksempel.dk/{REQUEST_URI} [R,L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^eksempel.dk [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.eksempel.dk/$1 [L,R=301]

Her tvinger vi siden til at kører ikke-www med https:

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://eksempel.dk/{REQUEST_URI} [R,L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.eksempel.dk [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://eksempel.dk/$1 [L,R=301]

Test at redirect og https er opsat korrekt her

Har du en kommentar til indholdet, har brug for hjælp eller er der noget som er ikke længere virker så skriv til os.