Javascript redirect

Styr redirect client side via javascript location

Det kan være nødvendigt at viderestille brugeren via javascript redirect, i forhold til SEO er det ikke den bedste måde.

Se 301 redirect via .htaccess og redirect via PHP for bedre SEO redirects.

I javascript benyttes blot window.location som her

window.location = 'https://errorlog.dk';

alternativt

window.location.href = 'https://errorlog.dk';

men de gør det samme.

Har du en kommentar til indholdet, har brug for hjælp eller er der noget som er ikke længere virker så skriv til os.